Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor uitdrukkelijk educatieve doeleinden. De informatie op deze website, alsmede adviezen, ideeën en meningen die op nutritionalproject.com worden geuit, zijn geen vervanging van of aanvulling op advies van een medische professional.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolledigheden zijn echter niet geheel uit te sluiten. U dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website.

Bijgevolg kunnen noch de auteurs, noch de website eigena(a)r(en) noch de uitgevers van deze website aansprakelijk worden gesteld voor enig weggelaten, onvolledig, onnauwkeurig of gedateerd materiaal.

Bovendien zijn de auteurs op deze website niet verantwoordelijk voor situaties waarin de lezer andere resultaten verkrijgt uit het gebruik van een product dan welke op de website zijn afgebeeld. Onder andere omdat externe variabelen en individuele factoren de effectiviteit van een bepaald supplement, lichaamsbeweging, product en dieet vaak kunnen beïnvloeden, kunnen de resultaten variëren.

Bij het lezen van deze website aanvaardt u alle risico’s verbonden aan het gebruik van de adviezen, gegevens en suggesties, met dien verstande dat u als enige verantwoordelijk bent voor alles wat zich kan voordoen als gevolg van het op enigerlei wijze inzetten van deze informatie, ongeacht uw interpretatie van het advies.